Soms verloopt een bevalling moeilijk en stressvol, en is de baby niet in staat de effecten van de geboorte volledig te overwinnen. Er ontstaan bewegingsblokkades waaraan de baby zich aanpast, met soms grote gevolgen die tot in de volwassenheid kunnen aanhouden.

Pijnklachten, niet prettig voelen in het lichaam of een asymmetrische ontwikkeling door distorsies van gezicht of lichaam zijn vaak voorkomende symptomen.

Deze problemen kunnen over het algemeen snel na de bevalling behandeld worden. Veel klachten kunnen worden voorkomen door elke baby kort na de geboorte te checken op deze blokkades. Naarmate de klachten langer bestaan wordt het steeds lastiger ze te behandelen.
Het beste moment om een behandeling bij baby’s te beginnen is dan ook een paar dagen na de bevalling. Dit is de periode waarin het proces van ontplooiing normaal gesproken het meest actief is.

Baby tijdens behandeling

Informatie over zogenoemde KISS-baby?s vind je op een aparte pagina.

Maak een afspraak

Hieronder vind je een lijstje van de klachtregio’s die ik het meest tegenkom bij baby’s en kinderen.

  • Problemen met drinken, slapen, boeren,
  • Veelvuldig huilen
  • Voorkeurshouding
  • Allergieën.
Maak een afspraak

Tijdens het eerste consult met je baby of kind wordt een volledige anamnese (ziektegeschiedenis van je baby of kind) afgenomen. Deze bevat informatie over de zwangerschap, de bevalling c.q. de weeën, het uitdrijven, doorgemaakte ziekten, ongelukken of andere opvallende gebeurtenissen in het leven van het kind.

De behandeling is vaak zo zachtjes dat het vaak lijkt of ik niets anders doe dan mijn handen op het kind plaatsen. In werkelijkheid gebruik ik een groot arsenaal aan behandelingsbenaderingen en technieken: eerst als observerend voelen, waarin de stress en strains in het kind worden vastgesteld, en vervolgens met specifiek behandeltechnieken, soms zachtjes, soms vrij stevig. Kinderen genieten in het algemeen van hun behandeling en vallen dan ook vaak tijdens behandeling in slaap. Als de compressie en stress in het lichaam echter extreem zijn kan het vrijmaken voor het kind tijdelijk ongemakkelijk zijn, waarna ook dan ontspanning intreedt.

Moet het kind stil liggen tijdens de behandeling?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en actief en het is vaak veel gevraagd voor een jong kind om tijdens een behandeling stil te liggen. De positie van het kind moet een flexibele keuze zijn; zo kunnen baby’s prima behandeld worden tijdens de voeding. Vanaf 6 maanden tot 4 jaar wordt iedere benadering die effectief is, gebruikt, vaak ook met speeltjes, boekjes of muziek. De meeste kinderen ouder dan vijf jaar kunnen stil liggen en luisteren naar verhaaltjes of een bandje. Ouders en verzorgers kunnen een belangrijke rol spelen in het bezighouden waar ik me concentreer op de behandeling.

Het kind voorbereiden op behandeling

Kinderen zijn vaak heel nieuwsgierig naar nieuwe belevingen, ook bij een eerste osteopatisch consult. De ouders of verzorgers kunnen bijdragen tot een succesvolle behandeling door op het volgende te letten.

  • Kom op tijd. Zo kun je rustig voorbereiden.
  • Vertel je kind als het oud genoeg is wie ze gaan zien en waarom, en dat er verschillende delen van hun lichaam bevoeld gaan worden. Sommige kinderen zien hier tegen op maar over het algemeen kan elk kind genoeg worden afgeleid voor de behandeling.
  • Breng favoriete speeltjes, boeken, bandjes mee. Oudere kinderen stellen gewoonlijk nieuwe speeltjes en boeken erg op prijs, de jongere houden het liever bij het bekende.

Na de behandeling

Net als volwassenenen reageren kinderen per individu verschillend. Meestal voelen ze zich na hun behandeling goed en zijn ze rustig terwijl hun symptomen geleidelijk verdwijnen. Soms zijn ze erg moe omdat hun lichaamsenergie is aangewend voor het genezingsproces. En soms hebben kinderen achteraf een uitbarsting van energie als ze genieten van de bevrijding van hun spanningen en stress in hun lichaam. Een enkele keer voelt ene kind zich achteraf niet op zijn gemak. Dit is meestal het geval als het vrijmaken van de vastzittende compressie niet volledig is geweest. Het is niet altijd mogelijk alle stress in een keer kwijt te raken met name als de compressie vrij ernstig is. Deze reacties zijn slechts van voorbijgaande aard.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dit varieert afhankelijk van de ernst van het probleem. Voor een baby ligt het gemiddelde aantal tussen de drie en de zes behandelingen.

Maak een afspraak