Misbruik van laptops

Het toenemend gebruik van laptops zorgt voor een stijging van het aantal klachten. Ik zie in de praktijk meer en meer?mensen met klachten als gevolg hiervan. Steeds vaker geven bedrijven, uit kosten overwegingen en ter gebruik van flex plekken en thuiswerk een laptop aan hun medewerksters in plaats van een vast computer. Laptops zijn gebouwd op makkelijk vervoer en kort gebruik maar niet voor langdurig gebruik aan ??n stuk.

 

images laptop

 

Volgens RSI alert (een initiatief van o.a. TNO en de VU) is verkeerd laptopgebruik momenteel de grootste oorzaak van beeldscherm werkplekklachten. De laptop en daarmee de werknemer wordt door veel bedrijven misbruikt. Aangeraden wordt dan ook om bij langdurig werkzaamheden gebruik te maken van een laptopstandaard met losse muis en toetsenbord en liefst een los beeldscherm.

Hulpmiddelen.

Voor mensen die problemen ondervonden / klachten hebben bij beeldschermwerk zijn indien mogelijk diverse aanpassingen en/ of hulpmiddelen voorhanden. In veel gevallen maakt dit aangepast re-integratie naar werk of beeldschermwerk weer mogelijk. UWV kan in veel gevallen voor vergoeding van kosten zorgen.

Wettelijke eisen voor beeldschermwerk.

Wat veel medewerkers/ werknemers niet weten is dat de wet de werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico?s oplevert. Het arbobesluit kent 2 specifieke richtlijnen;

 1. Beeldschermwerk moet na 2 uur afgewisseld worden met ander werk of een pauze (arbobesluit 5.10)
 2. Werknemers moeten gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen (arbobesluit 5.11)

Verder zijn er voorschriften te vinden in een ministeriele regelgeving voor de werkplek en programmering, zoals;

 • Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vastzitten (laptop moet dus voorzien zijn van of een los beeldscherm of een los toetsenbord)
 • Stoel en tafel moeten in hoogte verstelbaar zijn en voldoen aan de NEN normen
 • Goede kwaliteit van het beeldscherm, in hoogte verstelbaar en niet spiegelend.
 • Goede verlichting op de werkplek en beheerst contrast tussen het beeldscherm en de omgeving.
 • Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen zoasl een documentenhouder
 • Gebruiksvriendelijke software.
 • Werknemers brildragend en beeldschermwerk verrichtend hebben recht op vergoeding van de aanschafkosten van een beeldschermbril.

In de risico-inventarisatie en evaluatie moet expliciet aandacht worden gegeven aan beeldschermwerk. Er moet met name gelet worden op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen.

Aandachtspunten beeldschermwerk

Naast de wettelijk normen kunnen werknemers zelf de kans op klachten verkleinen door de volgende maatregelen.

 • Wissel beeldschermwerk af met andere taken.
 • Werk niet langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm
 • Stel beeldschermmeubilair in op eigen afmetingen
 • Gebruik pauzesoftware
 • Maak meer gebruik van sneltoetsen ipv muis.

Als deze maatrgelen niet helpen en je blijft klachten houden, maak dan een afspraak voor een uitgebreide analyse van je klachten om te beoordelen wat ik hier voor je aan kan doen.