Cranio-Sacraal Therapie

Cranio-Sacraal therapie is een onderdeel van osteopathie. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel. Dit bindweefsel (fascie) kun je zien als een soort laken waar de schedel, het ruggenmerg, alle organen, de botten, de spieren, de gewrichten, de bloedvaten en de zenuwen in gevouwen zitten. Beperkingen in het bindweefsel kunnen hierdoor klachten veroorzaken op vele plaatsen in het lichaam. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld nekklachten de oorzaak van het probleem in de nek kan zitten, maar ook net zo goed ergens anders in het lichaam. Het bindweefsel zorgt ook voor beweeglijkheid. Om te kunnen leven moeten we vrij kunnen bewegen. Bewegen is leven.

De schedel beweegt

Al sinds mensenheugenis wordt aangenomen dat de schedel één hard bot is, waarin geen beweging mogelijk is. Begin jaren zeventig ontdekte de Amerikaanse Osteopatisch arts John E. Upledger tijden een operatie een ritmisch bewegen van een toen nog onbekend lichaamssysteem: het CranioSacraal systeem.

Het Cranio-Sacraal systeem

Het Cranio-Sacraalsysteem bestaat uit vliezen (membranen) en hersenruggenmergvloeistof (cerebrospinale vloeistof), die de hersenen en het ruggenmerg omgeven en beschermen. Het strekt zich uit van de botten van de schedel, het aangezicht en de mond – het craniale deel – tot aan de botten van het bekken – het sacrale deel.

Het Cranio-Sacraal ritme

Binnen het Cranio-Sacraal systeem neemt de hoeveelheid hersen-ruggenmergvloeistof via een ritmische productie regelmatig toe en af, waardoor drukverschillen ontstaan. Deze drukverschillen veroorzaken de ritmische beweging van de hersenvliezen en daardoor de bewegingen van de schedelbeenderen. We noemen dit het Cranio-Sacraal ritme, welke ik overal op het lichaam kan voelen. Het ritme geeft mij informatie over het functioneren van het Cranio-Sacraal systeem. Als dit systeem goed functioneert, heeft het een positieve invloed op de ontwikkeling en de werking van de hersenen en zenuwen. Een storing binnen dit systeem kan tot een breed spectrum van symptomen leiden.

Maak een afspraak

De behandeling

Er zijn in principe twee behandelingsmogelijkheden.

  1. John Upledger ontwikkelde een tienstappen-protocol, waarin hij een systematische, structurele beoordeling en behandeling van het hele lichaam beschrijft. Bij iedere behandelingsstap neem ik ter plaatse spanningen in het bindweefsel waar en probeer die te ontspannen.
  1. Door zachte aanraking onderzoek ik spaninning in het bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat je een voor jezelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aanneemt. Dit bevordert een goede waarneming van je lichaam.

Door de zachte behandeling van de gespannen gebieden en door je eigen invoelend vermogen kunnen in de loop van de tijd snelle of geleidelijke veranderingen plaatsvinden. Misschien voel je in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard kunnen gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Ook kan het zijn dat jouw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of bepaalde bewegingen uitvoert.

Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect en aandacht van mij. Ik zal je aanbieden om te praten over datgene wat je waarneemt en voelt. Je bepaalt altijd zelf of je daarover wilt praten of niet. Ik heb de rol van begeleider en begeleid je bij het onderzoeken naar de betekenis van de spanningen in jouw lichaam en help je een andere kijk op jezelf en jouw klachten te krijgen.

De tijdsduur van een behandeling duurt drie kwartier. Om jouw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling, zal de behandelfrequentie niet heel hoog zijn. Deze wordt in overleg met mij bepaald.

Maak een afspraak