Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arboportaal.nl) leidt langdurig beeldschermwerk tot gezondheidsklachten.
Klachten aan armen en nek en schouders zijn geen uitzondering zoals een ieder weet. Het is daarom verstandig het beeldschermwerk (indien mogelijk) zoveel mogelijk af te wisselen met andere taken en te zorgen voor voldoende pauzes en beweging tijdens het werk.

Al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bleek uit onderzoek dat beeldschermwerk tot gezondheidsklachten leidt. Ondanks de uitkomsten van deze onderzoeken is er niet veel veranderd. Steeds meer mensen ondervinden klachten door de intensivering van het werk; langer achter de computer, verlies van een eigen werkplek door de invoering van de flex plek, meer stress, minder mensen die hetzelfde werk moeten doen (grotere werkdruk) steeds meer deadlines.

Het gaat vaak om pijn in spieren van de schoudergordel, armen, nek, onderrug en handen. Wat betreft de klachten aan nek, schouders en armen wordt tegenwoordig wel gesproken over het ontstaan van KANS (klachten/chronische) aan armen, nek en schouders.
Het idee van het Ministerie en Arboportaal dat dergelijke klachten vaak veroorzaakt worden door onvoldoende doorbloeding van deze spieren is veel te kort door de bocht en te simplistisch.

Most common pain areas

Ook de veelgebruikte term voor dit soort klachten, RSI (repeated strain/stress injury) dekt niet de lading. Klachten ontstaan niet alleen maar door kort cyclisch repeterend werk. Er speelt veel meer bij het ontstaan van de klachten.

? Verkeerde houding
? Verkrampte houding
? Mentale spanningen
? Problemen van ogen
? Stress

Maar ook het reeds bestaan van latente klachten. Klachten die niet hun oorzaak hebben in de werkhouding maar reeds lang aanwezig geweest kunnen zijn in een latente vorm zonder klachten te geven. Zodra de werkdruk en stress toenemen en de belastbaarheid daalt kristalliseren de problemen zich uit en veroorzaken zij klachten.

Gezondheidsrisico?s verduidelijkt

Beeldschermwerk kenmerkt zich door een aantal vormen van belasting die makkelijk kunnen leiden tot klachten:

  • Meestal statische verkeerde zithouding.
  • Minimale beweging van hoofd, armen en handen als de medewerker blind kan typen.
  • Mogelijke polsproblemen, pees en peesschedenontstekingen a.g.v. een verkeerde houding van de handen t.o.v. de onderarmen.
  • Uitdroging van de oogbol daar de oogleden nauwelijks blijken te knipperen bij intensief beeldschermwerk. Gevolg oogvermoeidheid vooral bij relatief lage luchtvochtigheid.
  • Frustraties achter het beeldscherm als de computer niet doen wat men wil. Verwarring, ergernis en hopeloosheid zijn geen uitzondering.
  • Ook de beeldschermindeling, de grootte van de symbolen en de kleur van het beeldscherm kunnen stemmingbepalend zijn.
  • Ook de omgeving van de beeldschermwerkplek speelt een rol. Merkbaar bij het gedwongen gebruik van een flexplek.
  • Spiegelende stoffige of te kleine beeldschermen leiden tot klachten.

Computers worden tegenwoordig in elk bedrijf gebruikt waardoor de kans op klachten in elke bedrijfssector meer en meer aanwezig is .

Met osteopathie is het mogelijk te achterhalen welke van de genoemde oorzaken een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. Vervolgens worden beperkingen opgelost en de vrije beweeglijkheid hersteld, de houding gecorrigeerd, adviezen gegeven om meer te ontspannen en te bewegen en hoe te bewegen om de bewegingsarmoede achter de computer te verminderen. Wat veel mensen niet weten is dat er heel veel oefeningen zelfs zittend op de werkplek achter de computer gedaan kunnen worden.

Neem voor meer uitleg, informatie of hulp contact op met Rens Krijbolder www.krijbolder.info/