Consult en vergoeding

Een consult duurt 3 kwartier.
De kosten van een consult zijn €127,-

Betaling

Direct na afloop van behandeling via PIN of contant.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt de rekening via een incassobureau afgehandeld, hieraan zijn hogere kosten verbonden.

Verhindering/afzegging

Indien u verhinderd bent, verzoek ik u minimaal 24 uur van te voren afbericht te doen.
Bij afzegging/verhindering binnen 24 uur voorafgaande aan de behandeling, wordt u het consult in rekening gebracht.

Vergoeding osteopathie door verzekeraars

De meeste verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) osteopathie vanuit het aanvullende pakket voor alternatieve geneeswijzen. (Kijk uw polisvoorwaarden na.)

Maak een afspraak