Chronisch moe bij herstel van kanker; osteopathie helpt

De diagnose kanker zet je wereld op z?n kop.

Steeds meer vrouwen overleven borstkanker en deze groep wordt gelukkig al maar groter. Duidelijker wordt welke gevolgen op psychisch en of lichamelijk vlak behandeling van de kanker op langere termijn kan hebben. Klachten kunnen al tijdens de behandeling ontstaan maar ook soms veel later. Late gevolgen kunnen je flink belemmeren in je dagelijkse functioneren.

Al je energie gaat naar het herstellen. Vermoeidheid hoort vaak bij het ziek zijn. Er zijn verschillende uitingsvormen van vermoeidheid: mentale vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid, verminderde motivatie en emotionele vermoeidheid.

Vermoeidheid is een klacht die bij 14 tot 96 procent van pati?nten met kanker tijdens een behandeling voorkomt. Meestal is die moeheid na een maand
of twee grotendeels over. Echter, bij een flink percentage genezen pati?nten blijft deze klacht lange tijd aanwezig.

Als je kanker hebt en daarvoor behandeld wordt of behandeld bent, zijn er verschillende oorzaken waardoor je vermoeid raakt of bent. Bijvoorbeeld door de uitwerking van chemo of bestraling, maar ook door tumorgroei, tumorafbraak, ondervoeding, een veranderd dag/nachtritme, angst, depressie, stadium van ziekte, pijn of gebrek aan energie. Deze vermoeidheid verbetert niet door rust en/of slaap, maar juist door te blijven bewegen.

Een deel van de borstkankerpati?nten blijft na de behandeling last houden van vermoeidheid. Bij sommigen houdt de vermoeidheid aan, bij anderen komt de vermoeidheid terug. Dit kan plotseling gebeuren en soms pas jaren na de behandeling.

Zo ondervindt 20 ? 40 procent van de ex-kankerpati?nten door hun vermoeidheidsklachten ernstige beperkingen in het dagelijkse functioneren. Een beeld dat ook het NIPO-onderzoek Verlost van kanker; nog altijd moe uit 2002 bevestigt. Van 254 blijvend vermoeide ex-kankerpati?nten bleek 70 procent nog steeds overdag te rusten en te slapen en was slechts een derde van hen tien tot twaalf uur per dag actief.

Vermoeidheid na kanker wordt vaak als extreem ervaren. Je lichaam voelt uitgeput aan en herstelt zich langzaam na een inspanning. Je kunt je hierdoor ?vroeg oud? voelen. Andere klachten kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Je kunt last hebben van lichamelijke klachten zoals:

 • loodzware armen en benen
 • slecht slapen
 • vergeetachtigheid
 • hoofdpijn
 • pijn in de ogen
 • misselijkheid
 • prikkelbaarheid
 • spier- en gewrichtspijnen
 • duizeligheid
 • ongeco?rdineerd bewegen
 • koorts, grieperig gevoel
 • concentratieverlies
 • emotionele schommelingen

Een osteopathiebehandeling blijkt de algemene vermoeidheid, de lichamelijke vermoeidheid, het dagelijkse functioneren en het sociaal functioneren aantoonbaar te verbeteren. De lange termijneffecten ervan kunnen van groot belang zijn bij het hervatten van allerlei dagelijkse activiteiten. Onderzoek heeft aangetoond dat het vaak om een levercongestie en een verlies van levermobiliteit gaat en dat normalisaties op de drie terreinen van de osteopathie een positief effect hebben op de? vermoeidheidsklachten. Omdat de osteopathie aandacht besteedt aan de totale mens? is het mogelijk afwijkingen bij pati?nten met chronische vermoeidheid met de verschillende technieken ook als geheel te behandelen

Bewegen heeft een positief effect op lichamelijk en psychisch welbevinden bij pati?nten met kanker.

Dat wil zeggen matig intensief bewegen gedurende dertig minuten per dag. Denk bijvoorbeeld aan stevig wandelen: vijf kilometer per uur, fietsen: twaalf tot zestien kilometer per uur, dansen, rustig baantjes trekken bij het zwemmen, tuinieren, dubbelspel bij tennis en huishoudelijk werk zoals stofzuigen.