Osteopathie en misbruik van laptops

Misbruik van laptops Het toenemend gebruik van laptops zorgt voor een stijging van het aantal klachten. Ik zie in de praktijk meer en meer?mensen met klachten als gevolg hiervan. Steeds vaker geven bedrijven, uit kosten overwegingen en ter gebruik van flex plekken en thuiswerk een laptop aan hun medewerksters in plaats van een vast computer. [...]